Przeskocz do treści

Regulamin drabinki

Regulamin Drabinki Szczecińskiego Klubu Go

§1 Ogólne założenia

1. Drabinka klubowa (zwana dalej „Drabinką”) jest nieobowiązkową formą aktywności w Szczecińskim Klubie Go. Gry rozgrywane w ramach Drabinki mają służyć aktywizacji członków klubu i zwiększaniu motywacji do podnoszenia umiejętności gry w go.

2. W ramach Drabinki rozgrywane będą gry, których wynik zdecyduje o kolejności na Drabince – zwycięzca zajmuje pozycję bezpośrednio wyższą; miejsca są kolejno numerowane, przy czym najwyższe ma numer 1.

3. Aktualne pozycje na Drabince, wyniki gier oraz ich zapisy publikuje się na witrynie internetowej klubu.

4. Gry drabinkowe powinny być zapisywane w celu ich późniejszego skomentowania i opublikowania na stronie klubowej.

5. Gry drabinkowe powinno się rozgrywać w klubie w czasie regularnych spotkań. Dopuszcza się rozegranie meczu poprzez Internet (serwer KGS lub inny zapewniający zapis gry).

§2 Start Drabinki

1. Drabinka startuje od września 2009 roku.

2. Początkowa kolejność Drabinki została ustalona jest na podstawie rankingu PSG –ewentualnie jeżeli gracz nie jest klasyfikowany w PSG – na podstawie dotychczasowych gier rozegranych w klubie.

3. Nowi gracze mogą dołączyć do Drabinki w dowolnym momencie po starcie drabinki, zajmując w niej ostatnie miejsce.

§3 Zasady parowania

1. Wyzwać na pojedynek można gracza zajmującego pozycję bezpośrednio powyżej pod warunkiem, że nie oczekuje on na grę z innym uczestnikiem drabinki, wówczas należy poczekać na rozstrzygnięcie tej gry.

2. Osoba wezwana wyznacza termin gry przypadający na jedno z kolejnych spotkań klubu, nie później niż 2 spotkania od wezwania; uchylanie się od wyznaczenia terminu oznacza przegraną przez walkowera.

3. Nierozegranie gry w wyznaczonym terminie oznacza przegraną gracza, który nie stawił się w klubie na umówione spotkanie.

4. Tę samą osobę można wyzwać ponownie na pojedynek dopiero po upłynięciu 1 tygodnia od ostatniej gry.

§4 Reguły gry

1. Rozgrywamy gry bez handicapów; komi = 6,5; czarne kamienie dla gracza znajdującego się niżej na drabince.

2. Gry odbywają się przy użyciu zegarów. Obowiązujące ustawienia to 30 minut czasu podstawowego + jeden 20-sekundowy okres byo-yomi dla każdego gracza.

§5 Zapisywanie gier

1. Zaleca się zapisywanie wszystkich gier drabinkowych. (pomocna w tym może być osoba trzecia ;) )

2. Zwycięzca powinien dostarczyć prowadzącemu zapis partii w formacie *.sgf.

3. Gracze zajmujący czołowe miejsca na drabince w nagrodę podczas spotkań klubowych będą mieli przyjemność komentowania zapisanych gier, zarówno własnych jak i pozostałych.

§6 Prowadzący Drabinkę

1. Spośród członków klubu wybiera się osobę, której zadaniem będzie koordynacja wszelkich działań związanych z funkcjonowaniem Drabinki, zwaną dalej Prowadzącym.

2. Do obowiązków Prowadzącego należy:

  • ustalenie początkowej kolejności na Drabince,
  • bieżąca aktualizacja informacji o Drabince na witrynie internetowej klubu, w tym:
    • przyjmowanie i potwierdzanie poprzez publikację na stronie klubowej zgłoszeń o wyzwaniach na pojedynek w ramach Drabinki,
    • publikowanie na stronie internetowej terminu gry ustalonego przez graczy,
    • publikowanie zapisów rozegranych gier,
  • przyjmowanie i analizowanie uwag dotyczących funkcjonowania Drabinki oraz przygotowywanie ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.

3. W uzasadnionych przypadkach Prowadzącego może zastąpić inny członek klubu, o czym należy wcześniej poinformować.

§7 Postanowienia końcowe

1. W przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianej niniejszym regulaminem, liczymy na wzajemne zrozumienie, życzliwość i zdrowego ducha rywalizacji.